AZACIQ

sif.zərf Çox az, çox az miqdarda, cüzi. Mənə azacıq su verin. Azacıq vaxt qalmışdır. Azacıq yemək.
– Azacıq aşım, ağrımaz başım. (Məsəl).
Azacıq məvacibə qənaət edən muzdur öz boğazından qəpikqəpik kəsib, on ilin ərzində altı yüz manat pul cəm etmişdi. S.M.Qənizadə.
Həcər qulaq verdi, bu an buludlar azacıq hərəkətə gəldi. S.Rəhimov.

◊ Azacıq aşın duzu deyil – bax 1.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AZACIQ AZACIQ Azacıq məvacibə qənaət edən muzdur öz boğazından qəpik-qəpik kəsib, on ilin ərzində altı yüz manat pul eldə etmişdi (Qantəmir); AZCA Onun başı
  • AZACIQ cüzi

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • AZACIQ AZACIQ – XEYLİ Həcər qulaq verdi, bu an buludlar azacıq hərəkətə gəldi (S.Rəhimov); Axşamdan xeyli keçmişdi (A

Etimologiya

  • AZACIQ Bu sözün əsli azazcıq kimi olub, ikiqat kiçiltmə var (az+az+cıq, “çox az” deməkdir). Sonra ikinci az sözündəki z samiti düşüb və kəlmə azacıq formasın
AZ-MAZ
AZAD₂

Digər lüğətlərdə