AZARGƏZDİRƏN

sif.
1. Xəstəlik yayılmasına səbəb olan, xəstəlik mənbəyi olan, mikrobları yayan. Azargəzdirən milçəklər.
2. sif. məh. Həmişə xəstə olan.
AZAR-BEZAR
AZARXANA

Digər lüğətlərdə