AŞIRILMAQ


1.Aşırmaq”dan məch.
2. t-siz. Minmək.
Rüstəm atını hündür bir daşa çəkib, onun üstünə aşırıldı. S.Rəhimov.

3. t-siz. Üzərindən atılıb düşmək, aşmaq. Atdan aşırılıb düşmək.
4. t-siz. Çevrilmək. O, çarpayıda o tərəfdən bu tərəfə aşırıldı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AŞIRILMAQ aşmaq — düşmək
  • AŞIRILMAQ minmək
  • AŞIRILMAQ çevrilmək — yıxılmaq
AŞIRILMA
AŞIRIM

Digər lüğətlərdə