AĞZIAÇIQ

sif. Maymaq, huşsuz, diqqətsiz.
□ Ağzıaçıq qalmaq – heyrət içində qalmaq, təəccüb etmək.
…Müəllim Əsədi qarşısına alıb yola düşdü və uşaqlar da ağzıaçıq qalıb, onlarla bərabər gedə bilməmələrinə təəssüf etdilər. B.Talıblı.

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • AĞZIAÇIQ AĞZIAÇIQ – AĞZIBAĞLI Nuru babanın nağılına qulaq asanların bir qismi ağzıaçıq, bir qismi isə ağzıbağlı oturmuşdu
AĞYONCA
AĞZIAÇIQLIQ

Digər lüğətlərdə