AĞZIDAĞINIQ

is.sif. dan. Söz saxlamayan, sirr saxlamayan; xəbərçi.
[Heydər bəy:] A kişi, bilmirəm hansı ağzıdağınıq naçalnikə məni nişan veribdir. M.F.Axundzadə.

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • AĞZIDAĞINIQ AĞZIDAĞINIQ – AĞZIBÜTÖV A kişi, bilirəm hansı ağzıdağınıq naçalnikə məni nişan veribdir (M.F.Axundzadə); Mənim ağzıbütöv, sözünün üstündə duran adamda
AĞZICIRIQ
AĞZIDAĞINIQLIQ

Digər lüğətlərdə