AGAH

f. 1) xəbəri olan, xəbərdar, vaqif; 2) oyaq, ayıq; 3) gözüaçıq; 4) ayıq-sayıq.

AFTABPƏRƏST
AGAHİ

Digər lüğətlərdə