ALI

"Əli" adının türkləşmiş forması; alan, tutan igid.
ALXAZ
ALICA

Digər lüğətlərdə