ALƏM

kainat, dünya, yer kürəsi.
ALDƏMİR
ALƏMƏ

Digər lüğətlərdə