ANTROPÓLOQ

[ yun. ] Antropologiya mütəxəssisi.
ANTROPOLOJİ́
ANTROPOMORFİ́ZM

Digər lüğətlərdə