APACE

adv tez, sürətlə; Old age comes on apace Qocalıq tez / sürətlə gəlir

AORTA
APART