APHORIST

n aforizmlərin müəllifi, aforizm yaradan

APHORISM
APHORIZE