APOLOGETICALLY

adv üzr istəyərək, üzr istəyirmiş kimi; to speak ~ üzr istəyirmiş kimi danışmaq

APOLOGETIC
APOLOGIZE