APOLOGIZE

v üzr istəmək; to ~ to smb. bir kəsdən üzr istəmək; I apologized (to her) for stepping on her foot Ayağını basdaladığım üçün ondan üzr istədim

APOLOGETICALLY
APOLOGY