APPARATUS

apparatus1

n (pl -tuses, və ya -tus) 1. 1) cihaz, alət; qurğu; heating ~ istilik cihazı / qurğusu; to apply an ~ cihazdan / qurğudan istifadə etmək; to adjust an ~ cihazı / qurğunu / aləti qaydaya salmaq; to modernize an ~ cihazı / qurğunu / aləti müasirləşdirmək; to improve an ~ qurğunu / cihazı təkmilləşdirmək; 2) aparatura, aparatlar; monitoring ~ siqnalizasiya aparaturası; chemical / physical ~ kimyəvi / fiziki aparatura; 3) maşın, mexanizm; simple / elaborate ~ sadə / mürəkkəb mexanizm; 2. fızeol. üzvlər; the digestive / respiratory ~ həzm / tənəffüs üzvləri; perceptive ~ qavrama / dərk etmə üzvləri; 3. 1) dövlət maşını; 2) partiya, dövlət aparatı; 4. alət (gimnastika avadanlığı)

apparatus2

adj: ~ activities gimnastika alətlərində təmrinlər

APPALLING
APPARENCY