APPALLING

adj 1. dəhşətli, qorxulu, müdhiş, qorxunc; dəhşətə / qorxuya salan; sarsıdıcı; 2. son dərəcə pis / aşağı keyfiyyətli; Jane is an appalling cook Ceyn çox pis aşpazdır

APPALL
APPARATUS