APPEALABLE

adj 1. xahişə / yalvarışa görə keçilə bilən; 2. hüq. apellyasiya oluna bilən

APPEAL
APPEALING