APPEALING

adj 1. yalvaran, yalvarıcı, yalvarış ifadə edən; ~ glance / tone / gesture yalvarıcı baxış / ton / jest; 2. cəzbedici, cazibəli, cazibədar, valehedici, məlahətli, məftunedici

APPEALABLE
APPEALINGLY