AQİBƏTSİZ

sif. Axırı pis olan, sonu müvəffəqiyyətsiz, nəticəsiz. Aqibətsiz iş.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AQİBƏTSİZ aqibətsiz bax sonsuz I
  • AQİBƏTSİZ nəticəsiz — sonsuz
  • AQİBƏTSİZ talesiz — bəxtsiz — uğursuz
AQİBƏTLİ
AQİBƏTSİZLİK

Digər lüğətlərdə