ARA

ara bax 1. fasilə 2; 2. məsafə; 3. aralıq

AR
ARA-SIRA

Digər lüğətlərdə