ARA

(Cəbrayıl, Zəngibasar)
gah. – Ara oxuyur, ara da yazır (Zəngibasar)
ANŞIRTMAX
ARAÇAR

Digər lüğətlərdə