ARPALAMAQ

f. Heyvana arpa vermək.
Axşamüstü Niyaz tövləyə girir, atların çulunu açır, tumarlayır, yenə də suya aparıb gətirir, arpalayırdı. Ə.Vəliyev.

ARPALAMA
ARPALANMA

Digər lüğətlərdə

на́чисто одёжка окказионали́зм осатане́ние полуле́чь бе́гать мя́гкий оттира́ться сладостра́стник цука́тный шесто́е чувство мулла begotten biotics dog's-meat Glagolitic gritstone incorporeity khedah narwal non licet paraboloid ratch spelding мотовской