AVAMLIQ

is. Cahillik, cəhalət, savadsızlıq, mədəni gerilik, mədəniyyətsizlik. [Kor kişi] tamamilə əski həyatın bir yadigarı idi.
Əlbisəsinin tərzi, biçimi avamlığını … andırırdı. S.Hüseyn.

// Sadəlik mənasında.
[Səriyyə] sadəliyindən, avamlığından hələ də başına gələn müsibəti tamamilə dərk edə bilmirdi. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AVAMLIQ AVAMLIQ [Ömər] Allahü əkbər, avamlığa bax! (N.Nərimanov); CAHİLLİK Münəvvər: Ancaq məni dilgir edən camaatın cahilliyidir (M
  • AVAMLIQ cahillik — cəhalət — savadsızlıq — mədəniyyətsizlik — gerilik

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • AVAMLIQ AVAMLIQ – MƏDƏNİLİK Əlbisəsinin tərzi, biçimi avamlığını... andırırdı (S.Hüseyn); Onlar Qasım əminin mədəniliyi sayəsində qaçdılar
AVAMCASINA
AVAMYANA

Digər lüğətlərdə