AVARALAŞMA

Avaralaşmaq”dan f.is.
AVARALANMAQ
AVARALAŞMAQ

Digər lüğətlərdə