Слово ABC в англо-азербайджанском словаре.

ABC

n
1. əlifba;
2. əlifba kitabı;
3. başlanğıc, əsas; ~ physics fizikanın əsasları

← ABBREVİATOR

n qısaldan / ixtisar edən adam

ABC-BOOK →

ABC-book n əlifba kitabı