Слово ABDUCTOR в англо-азербайджанском словаре.

n oğru, oğurlayan, qaçıran (xüs. qızı, qadını, uşağı)

← ABDUCTİON

n oğurlama, zorla qaçırma (xüs.

ABERRANT →

adj doğru yoldan çıxmış, azmış