Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABADANLAŞDIRMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.