Acımaq1”dan f.is.
← ACILIQOTU

is. bot. Yarpaqsız, buğumlu, gövdəsi qol-budaqlı kiçik kol bitki.

ACIMA₂ →

“Acımaq2”dan f.is.