f. Təəssüf doğurmaq, şəfqət doğurmaq.
← ACINDIRICI

b a x acınacaq(lı).

ACINMAQ →

b a x acımaq1 3-cü mənada. Əsədin .. öz günahını yenə də düşünməməyinə [müəllim] acınıb dodaqlarını çeynəyərək şəhadət barmağını ona tərəf silkələyib hədələdi. B.Talıblı.