Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ADADOVŞANI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. zool. Əhli şəraitdə saxlanıb artırılan dovşan növü. Adadovşanı çox tez törəyib artan heyvandır.
← ADACIQ

kiç. Kiçik ada, kiçik cəzirə

ADAX →

is. Ad, nişan, deyik. Adax günü