Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ADAXLI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.sif. Nişanlı, deyikli; nişanlanmış, adaxlanmış. [Şəhrəbanı xanım:] Allaha şükür, atan sağ, anan sağ.
Gözəl-göyçək adaxlın gözünün qabağında. M.F.Axundzadə.
Adaxlı gözlərini tərif edəndə, Səlimnaz arvadın təbi coşdu… M.Hüseyn.

← ADAXLANMAQ

f. Nişanlanmaq, nişan taxılmaq. Sevmək, adaxlanmaq, toy günləri, gəlin köçləri şirin bir xəyal kimi Məşuqənin gözləri qabağında açılıb vərəqlənir

ADAXLIBAZLIQ →

is. dan. 1. Köhnə məişətdə: oğlanın gizli olaraq adaxlısı ilə görüşməsi. Padşahın oğlu bir-iki dəfə adaxlıbazlığa gəldisə, qız elə dediyini dedi: – Əl