is. köhn. Aba geymiş, əynində aba ola
← ABÁK

is. [yun.] 1. arxit. 1. Sütun başlığının dördbucaqlı şəklində olan yuxarı hissəsi.

ABASBƏYİ →

is. Çox şirin, şirəli, ətirli yay armudu növü.