Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABALI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. köhn. Aba geymiş, əynində aba olan.
← ABÁK

is. [yun.] 1. arxit. 1. Sütun başlığının dördbucaqlı şəklində olan yuxarı hissəsi. 2. Qədim yunanların və romalıların hesab lövhəsi

ABASBƏYİ →

is. Çox şirin, şirəli, ətirli yay armudu növü. Armud növləri Azərbaycanda qədim zamanlardan bəri becərilir və halhazırda bir sıra … nararmudu, abasbəy