ALACALANMAQ

f. Ala-bula rəng almaq, ala-bula olmaq, rəngarəng olmaq. _ Gözü alacalanmaq – gözü pər-pər çalmaq, alabula görmək. Bu nədir? Yerdə də mahtabmı yanır; Yoxsa gözlərimmi alacalanır? S.Vurğun. Verdiyevin gözü alacalandı, dili söz tutmadı. Mir Cəlal. Bayram ayağa durub qapıya tərəf getmək istədi. Başı hərlənib gözləri alacalandı. M.Hüseyn.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

ALACALANMAQ пестреть, принимать различную окраску ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

ALACALANMAQ глаг. 1. принимать, принять пёструю окраску, становиться, стать пёстрым, полосатым 2. ətraflı

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

ALACALANMAQ ALACALANMAQ – İŞIQLANMAQ Verdiyevin gözü alacalandı, dili söz tutmadı (Mir Cəlal); Gəlin ürəyimdə bir şam yandırın; Dünyanı yenidən işıqlandırın! (S.Vurğun). ətraflı

Azərbaycan dastanlarının leksikası

ALACALANMAQ Ala-bula rəng almaq, ala-bula olmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilər qılıncları çəkib taxıla d ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan