ABDULLA

Allahın qulu (Məhəmməd peyğəmbərin atasının adı).
ABDULƏHƏD
ABDULLAH