ABAY

ata, baba, dədə; diqqət, diqqətli, həssas.
ABASMİRZƏ
ABBAS

Digər lüğətlərdə