ETİ́L

[ yun. aith(er) – hava və hyle – maddə] kim. Bir çox üzvi birləşmələrin tərkibinə daxil olan karbon və hidrogen atomları qrupu.
ETİQADSIZLIQ
ETİLA

Digər lüğətlərdə