İL-MÜDAM

zərf Daim, həmişə.
Həsrətindən sızıldaram sübhü şam; Cism xəstə, gözü yaşlı il-müdam. Aşıq Nəbi.
Arizdən Məcnunə tez yetir pəyam; Nə dolanır səhralarda il-müdam. Aşiq Ariz.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İL-MÜDAM il-müdam bax həmişə
İL
İLAC

Digər lüğətlərdə