İSİNİŞMƏK


1. qarş. Bir-birinə alışmaq, bir-birinə öyrəşmək, bir-birinə bağlanmaq.
2. f. Öyrəşmək, alışmaq, bağlanmaq.
…Zira ki [Əzim] hər kəsdən qaçır, kimsəyə isinişmək istəmirdi. A.Şaiq.
[Dərviş:] Dayı, bir az da qal, şəhər məişətinə isinişərsən. A.Divanbəyoğlu.
Bəli, anamız kimi isinişmişik biz ona. B.Vahabzadə.

3. f. Hamı bir yerdə qızınmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İSİNİŞMƏK öyrəşmək — alışmaq — bağlanmaq

Etimologiya

  • İSİNİŞMƏK Sözün kökü is (müq. et. isti) morfemindən ibarətdir. İsti, isin kəlmələri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov
İSİNİŞMƏ
İSİNMƏ

Digər lüğətlərdə