İYBİLMƏ

is. İyləri duyma qabiliyyəti.
İY-TOZ
İYCİL

Digər lüğətlərdə