STABİ́L

sif. [ lat. ] Sabit, daimi, dəyişməz. Stabil dərslik.
SSRİ
STABİLİZÁTOR

Digər lüğətlərdə