SUİ-QƏSDÇİ

is. Sui-qəsd edən, sui-qəsd hazırlayan.
Vəsiqələrdən ən əhəmiyyətlisi suiqəsdçilərin ingilis konsuluna yazdığı məktub idi. M.S.Ordubadi.
[Yazgül Şeydaya:] Kimdir sui-qəsdçi? Ə.Məmmədxanlı.

SUİ-QƏSD
SUİLANI

Digər lüğətlərdə