AİLƏCANLI

sif. Öz ailəsini çox sevən, onun qeydinə qalan, ailəsinə yaxşı baxan. Ailəcanlı kişi.
[Müəllim:] Qonşu, görürəm, siz doğrudan da əsil qayğıkeş, ailəcanlı bir yoldaşsınız. Mir Cəlal.
Həmişə evcanlı, ailəcanlı; Kişilər xoş gəlir çox qadınlara… M.Araz.

AİLƏBAZLIQ
AİLƏÇİLİK

Digər lüğətlərdə