ABBASİLƏR

is. tar. Bağdad xəlifələri sülaləsi (750-1258).
Harunərrəşiddən sonra abbasilərin istiqlaliyyət bünövrəsinə rəxnə düşdü. A.Bakıxanov.

ABBASILIQ
ABCO

Digər lüğətlərdə