AC-ACINA

zərf Heç bir şey yemədən, tamamilə ac halda, boş qarına. Ac-acına yola çıxmaq.
– Biçarə Məşədi Əsgər indi üç gün idi ki, gözüyaşlı, ac-acına balalarının əhvalına alışırdı. S.M.Qənizadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AC-ACINA ac-acına bax acqarına
AC
AC-SUSUZ

Digər lüğətlərdə