AKKREDİTİ́V

[ fr. ] İdarə və ya şəxsə vermək üçün kredit; müəssisənin digər bir müəssisəyə göstəriş sənədi. Akkreditiv ilə hər yerdə əmanət kassalarından pul almaq olar.
AKKORDEONÇU
AKKUMULYÁSİYA

Digər lüğətlərdə