ANALÓGİYA

[ yun. ]
1. Hadisələr, məfhumlar, şeylər arasında oxşarlıq, bənzərlik, uyğunluq.
2. Məntiqdə: iki əşya və ya hadisənin hər hansı cəhətdən bir-birinə bənzərliyinə əsaslanaraq, onların digər cəhətlərdən də birbirlərinə bənzəmələri haqqında nəticə çıxarmaqdan ibarət mühakimə üsulu. Analogiya məfhumunu elmə Aristotel daxil etmişdir.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ANALOGİYA oxşarlıq — bənzərlik — uyğunluq
ANÁLİZ
ANANAS

Digər lüğətlərdə