APARILMAQ

Aparmaq”dan (1, 2, 3, 8 və 12-ci mənalarda) məch. Sərnişinlərin hamısı yerlərinə aparıldı. Mübarizə aparılmaq. Təşviqat aparılmaq.
– Raya özünün haraya və kimin evinə aparıldığını bilmirdi. M.S.Ordubadi.
[Allahqulu:] Oğlumun haraya aparıldığını bilmirəm. Ə.Haqverdiyev.

APARILMA
APARMA

Digər lüğətlərdə