APARMA

Aparmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • APARMA gətirmə — köçürmə
  • APARMA getmə
  • APARMA udma — qazanma
  • APARMA qoparma — yemə — kəsmə
  • APARMA oğurlama — çalma — qaçırma
APARILMAQ
APARMAQ

Digər lüğətlərdə