ARAÇI

is. Ara düzəldən adam, dəllal.
// Arada duran adam, vasitəçi. Mahmud … öz ürəyini soyutmaq istəyirdi.
Lakin araçılar buna mane oldular. P.Makulu.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ARAÇI araçı bax vasitəçi
  • ARAÇI dəllal — vasitəçi
ARABİR
ARAÇILIQ

Digər lüğətlərdə