ARAKƏSMƏ

is. Bir otağı, yeri, binanı iki yerə ayıran yüngül divar; aralığa çəkilən divar, taxta və s. Evin arakəsməsi taxtadandır. Arakəsməni suvarmaq.
// Üzərinə parça çəkilmiş çərçivələrdən ibarət bükülən pərdə; şirma.
[Ağabala] Reyhanın otağındakı arakəsmə üstündən əyilər(di). Mir Cəlal.

◊ Arakəsməyə salmaq – əhatə etmək, ətrafını almaq, bürümək, dövrələmək.
[Odabaşı:] Cəhənnəm əhli İblisi arakəsməyə salıblar. Ə.Haqverdiyev.
Uşaq qaçır, Hümmət kişi əl götürmür.
Dərə-təpəni aşır, hay salır, qabaqdan adamlar gəlir, arakəsməyə salıb tuturlar. S.Rəhimov.

ARAKƏSİLMƏZLİK
ARAQ

Digər lüğətlərdə