AXIŞ

is. Axma, axma tərzi.
Dağların yağışından; Rəngindən, axışından; Bu gediş ömürlükdür; Duymuşam baxışından. (Bayatı).
Gümüş xəncərə bənzər dağ döşündən axan çay; O çayların axışı şerimə olarmı tay? S.Rüstəm.
Kür sakit axıb gedir, axışı ürəyimdə; İzlər buraxıb gedir. M.Rahim.

AXIRZAMAN
AXIŞMA

Digər lüğətlərdə